Wojewódzki finał

W Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu odbyła się 4 grudnia jubileuszowa gala podsumowująca XX edycję konkursu wiedzy o Policji „Razem Bezpieczniej”.

Uroczystość była jednocześnie podsumowaniem wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji i Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu w zakresie działalności profilaktycznej i wychowawczej na rzecz młodzieży OHP.

W spotkaniu wzięły udział reprezentacje jednostek OHP z województwa dolnośląskiego: hufców pracy w Górze, Legnicy, Przemkowie, Wołowie, Strzelinie, Trzebnicy, Dzierżoniowie, Bielawie, Ziębicach, Jeleniej Górze, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach oraz reprezentacja hufca w Bolesławcu – zdobywcy pierwszych trzech miejsc w czterech finałach rejonowych konkursu.

Najlepsi uczestnicy rejonowych etapów przedsięwzięcia przybyli do Wrocławia wraz z wychowawcami i policjantami, którzy przygotowywali młodzież do konkursu. Młodzież biorąca udział w konkursie musiała wykazać się wiadomościami z zakresu: wiedzy o Policji, procedur postępowania z nieletnimi, prewencji kryminalnej, przemocy w rodzinie, a także znajomości ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ogólnych wiadomości związanych z ochroną rodziny.

Udział w finale wojewódzkim konkursu został poprzedzony odbywającymi w się w ramach zajęć wychowawczych eliminacjami hufcowymi konkursu oraz finałami w czterech rejonach (legnickim, jeleniogórskim, wałbrzyskim i wrocławskim).

Młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy przygotowała program artystyczny, a uroczystość zakończyła się koncertem wokalistki Alicji Janosz.

Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Bernadetty Brożyny podczas rozpoczęcia gali.
Inscenizacja na temat przemocy w rodzinie przygotowana przez młodzież z Hufca Pracy w Bolesławcu.

Uroczyste spotkanie było również okazją do podsumowania dwudziestoletniej współpracy, wymiany doświadczeń i nakreślenia kierunków działań na następne lata. 20 lat temu, w 1998 r., policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie ustalili zakres współpracy między jednostkami, polegający na kształceniu młodzieży OHP z zakresu bezpieczeństwa. Na wspólnym forum wypracowano zadania dla poszczególnych jednostek. Dzięki temu przedsięwzięciu zorganizowano I Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Policji pn. „Razem Bezpieczniej”. W ciągu kolejnych lat postanowiono rozszerzyć zakres współpracy i szkolenia, w wyniku czego, w 2004 r. podpisano oficjalne Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji a Dolnośląskim Komendantem Ochotniczych Hufców Pracy. Na mocy ww. dokumentu policjanci z całego Dolnego Śląska rozpoczęli edukację młodzieży z OHP.