Wojewódzkie spotkania

Uczestnicy OHP z Podkarpacia, Mazowsza i woj. zachodniopomorskiego, działający w Wojewódzkich Radach Młodzieży i Klubach Aktywnych, spotkali się, aby omówić zadania do realizacji w najbliższym okresie.

Warszawski 7-32 Hufiec Pracy gościł członków Klubów Aktywnych z Mazowsza (zdjęcie u góry). Głównym celem spotkania było promowanie i kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży. Pierwsza część spotkania upłynęła pod znakiem integracji, druga zaś obfitowała w aktywną i twórczą pracę warsztatową, która miała pomóc wypracować skuteczne metody działania w rodzimych jednostkach. Młodzież miała okazję wymienić się z rówieśnikami doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz zdobyć inspiracje do podejmowania kolejnych inicjatyw. Przedstawili nie tylko standardowe pomysły: charytatywna praca w przedszkolach, udział w akcjach świątecznych, praca w schroniskach dla zwierząt, zbieranie książek i czasopism dla domów dziecka i szpitali, organizowanie zbiórek nakrętek czy baterii na rzecz organizacji charytatywnych, ale także formy współdziałania w środowisku lokalnym kreujące kompetencje społeczne, obywatelskie i proekologiczne.

Liderzy z ożywieniem dyskutowali, omawiali rolę rad młodzieży i klubów aktywnych w uatrakcyjnianiu oferty wychowawczej jednostek, wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i pomysłami dotyczącymi pracy na rzecz środowiska. Sporo czasu poświęcili także analizie problemów, przed jakimi stoją samorządy uczestników oraz próbowali wypracować metody i sposoby ich rozwiązania. Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, jak pozyskać potencjalnych liderów, którzy mogą tworzyć, działać, animować aktywne uczestnictwo w życiu jednostek. Młodzież poruszała kwestie możliwości poszukiwania sponsorów, autorytetów lokalnych, mogących wesprzeć ich działania.

Wybrano też nowy Zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Przewodniczącym został Mateusz Marciszewski z siedleckiego hufca, funkcję zastępcy objęła Barbara Krysztofiak z Hufca Pracy w Mławie, rzecznika praw uczestnika – Marcin Saliński z kozienickiego hufca, sekretarza – Sebastian Jeżak z OSiW w Zwoleniu, zaś członkiem kapituły została Sandra Kurek z HP w Mińsku Mazowieckim.

podkarZ kolei na spotkanie 27 września do siedziby Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie przybyli przewodniczący Rad Młodzieży z dziewięciu jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Młodzież powitał oraz życzył jej udanych i owocnych obrad Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś. Po warsztatach zapoznawczych st. referent ds. kształcenia, wychowania i programów edukacyjnych Kinga Warchoł przedstawiła przybyłym Regulamin Wojewódzkiej RM, a także zapoznała ich ze strukturą, zadaniami i obowiązkami, które spoczywają na nich z racji pełnionych funkcji. Następnie odbyły się wybory Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży, które pozwoliły wyłonić przewodniczącego – Gabrielę Bielatowicz z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy, zastępcę – Różę Wróblewską z 9-13 HP w Przemyślu oraz sekretarza – Agnieszkę Kowal z 9-12 HP w Jarosławiu.

Na zakończenie pośrednik pracy/asystent EURES w CEiPM w Rzeszowie Joanna Jakubowska przedstawiła działalność Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz zasady podjęcia legalnej pracy za granicą.

zachodnioTego samego dnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie zebrali się przedstawiciele i opiekunowie Rad Młodzieży z Zachodniopomorskiej WK OHP. Była to okazja do zaprezentowania działalności samorządowej na poziomie województwa, jak również planów i pomysłów do realizacji na bieżący rok szkolny, dzieląc się tym samym doświadczeniem z realizacji wielu ciekawych inicjatyw.

Również i tutaj istotnym punktem spotkania były wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży. W Zarządzie Zachodniopomorskiej Rady zasiedli: Adrian Hoffmann z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku – przewodniczący, Krzysztof Szczepański również z barlińskiego Ośrodka – zastępca, Weronika Nycz z Hufca Pracy w Dębnie – zastępca, Rafał Borkowski z OSiW w Rowie – sekretarz, jego kolega z jednostki Miłosz Kozdra – rzecznik praw uczestników oraz Krystian Kołodziej z Hufca Pracy w Dębnie – zastępca rzecznika praw uczestników.