Rada Programowa w Szczecinie

30 listopada w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Zachodniopomorskiej WK OHP, której tematem przewodnim było omówienie miejsca i roli OHP w kontekście reformy oświaty.

W jej posiedzeniu wzięli udział m.in.: poseł Artur Szałabawka, z-ca Prezydenta Miasta Szczecina Marcin Pawlicki, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Wioletta Wiercimak, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski, dyrektor CEiPM w Szczecinie Joanna Głogowska oraz przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, przedstawiciele służb mundurowych i kuratorów, MOPR, PFRON, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP oraz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Spotkanie rozpoczął Wojewódzki Komendant OHP, nawiązując podczas wystąpienia do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie dyrektor Dariusz Pisarski omówił rolę i miejsce OHP w kontekście reformy oświaty przedstawiając główne kierunki kształcenia młodzieży OHP, formy kształcenia oraz typy placówek edukacyjnych w OHP. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dyrektor szczecińskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, która przedstawiła zadania rynku pracy, w tym m.in. poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń zawodowych, kursy zawodowe, zakres refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

Na posiedzeniu jednogłośnie zostały podjęte dwie uchwały w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie ZWK OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok 2018/2019 oraz udzielenia wsparcia w spawie podjęcia działań mających na celu wygaszenie trwałego zarządu OSiW w Rowie Trzcińsko-Zdroju, ROSZM Nosowo i ROSZM Świnoujście.

Na zakończenie posiedzenia wysłuchano pieśni patriotycznych w wykonaniu ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Łukasza Tokarskiego, który wziął udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”.