Podchorążym w hołdzie

Z okazji Dnia Podchorążego i 188 rocznicy wybuchu powstania listopadowego Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył wieniec od kadry i młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod pomnikiem pułkownika Piotra Wysockiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli: jego doradca Krzysztof Sikora, zastępca – Piotr Modzelewski oraz dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina.

Dzień Podchorążego to święto upamiętniające początek powstania listopadowego, kiedy to 29 listopada 1830 roku podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty, mieszczącej się właśnie w Łazienkach w Warszawie, pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego, po wygłoszeniu przez niego słynnej mowy: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów” zaatakowali siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego – Belweder. Atak się nie udał, ale później wraz z ludnością cywilną zdobyto Arsenał, a na następny dzień opanowano Warszawę. Wybuchło powstanie listopadowe.

Od 1980 r. w warszawskich Łazienkach przy Podchorążówce znajduje się popiersie z 1926 r. Piotra Wysockiego, którego autorem jest Aleksander Żurakowski.

Podchorążówka (Wielka Oficyna) zaś jest współcześnie miejscem Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, którego celem działalności jest upowszechnianie wiedzy o polskiej emigracji.