Międzynarodowo w Roskoszy

„Wy-grajmy z wirtualem” to tytuł projektu trójstronnej wymiany młodzieży z Polski, Francji i Litwy realizowanego w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach programu Erasmus+.

Jego głównym celem jest szukanie przyczyn niskiej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, przezwyciężanie skłonności do nadmiernego korzystania ze screen mediów i Internetu, odkrywanie i promowanie ciekawych form aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłki oraz promowanie aktywności fizycznej i dobrostanu wśród dzieci i młodzieży.

Podczas tygodniowego pobytu w Roskoszy uczestnicy nie mieli czasu na nudę, ponieważ każdy dzień przynosił wiele ciekawych działań i nowych doświadczeń. Najpierw odbyły się integracyjne gry i zabawy, rozgrywki sportowe oraz śpiewanie piosenek przy ognisku. W kolejnych dniach młodzi ludzie mieli okazję do zaprezentowania, omówienia, porównania i przedyskutowania wyników przeprowadzonych wcześniej badań ankietowych oraz wywiadów wśród dzieci i młodzieży w swoich krajach na temat zdrowego trybu życia, uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu na aktywności fizycznej i przy ekranach telewizorów, komputerów i smartfonów, jak również poznania ciekawych gier organizowanych na świeżym powietrzu.

Ponadto młodzież przygotowała wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowała kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, tańce, zabawy ludowe oraz specjały kulinarne. Podczas wizyty w Białej Podlaskiej uczestnicy przeprowadzili happening zachęcając wypisanymi na chmurkach hasłami do aktywnego trybu życia. Spotkali się też z pracownikiem naukowym Zakładu Rekreacji Wydziału Turystyki i Zdrowia tamtejszej filii Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie dr Krzysztofem Piechem, który oprowadził młodzież po obiektach sportowych uczelni, zaprezentował możliwości wykorzystania dostępnej bazy sportowej oraz opowiedział o działaniach uczelni na rzecz promowania aktywności sportowej wśród studentów i mieszkańców Białej Podlaskiej.

Młodzież chętnie zmierzyła się także z wyzwaniem, jakim było dla nich pokonanie 12-metrowego odcinka ścianki wspinaczkowej w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej oraz przebycie trasy w parku linowym w Warszawie. Tam też uczestnicy wymiany zwiedzili stadion Legii oraz Stare Miasto, a także wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Sportu i Turystyki.

Podsumowaniem przedsięwzięcia była konferencja prasowa połączona z piknikiem sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i lokalnej społeczności, podczas której uczestnicy opowiedzieli o projekcie, realizowanych działaniach, podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu, zaprezentowali galerię zdjęć oraz zaprosili do udziału w grach i zabawach z piłką – chinchinette, balle au capitaine, pétanque (Francja), koszykówka, kwadrat, ziemniak (Litwa), Zośka, szarady, szybki jak błyskawica (Polska). Przed odjazdem młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz zaplanowała przebieg prac nad folderem i filmem, które będą jednym z rezultatów projektu.

 

 

logo_erasmus_plus

logo-wygraj-z-wirtualem