„Bieg po sukces z OHP”

Pod takim hasłem 25 września w Parku Miejskim w Chełmie odbyły się Targi Pracy połączone z biegiem ulicznym zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Chełmie (Lubelska WK).

Trasa biegu liczyła 1500 metrów, a na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich biegaczy drobne upominki, które wręczył dyrektor CEiPM w Chełmie Mariusz Ostrowski. Z kolei przy stoiskach wystawienniczych można było zapoznać się nie tylko z ofertą OHP, ale także lokalnych instytucji: chełmskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, Medycznego Studium Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Coltel sp. z o.o., Promedica 24, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz Fundacji Fundusz Inicjatyw w Lublinie. Uczniowie Centrum Nauki i Biznesu ŻAK malowali twarze dzieciom, funkcjonariusze policji znakowali rowery, przedstawiciele Medycznego Studium Zawodowego wykonywali pomiary ciśnienia krwi, zaś pracownicy OHP częstowali odwiedzających grochówką. Inną ciekawą atrakcją był bieg po torze z pachołkami w alkogoglach.

liblin2  lublin3