Nietypowi goście

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach (Mazowiecka WK) odwiedziły 8 listopada dzieci z Przedszkola z miejscowości Hołubla.

Grupa trzy -, cztero -, pięcio – i sześciolatków bardzo aktywnie uczestniczyła w zajęciach przygotowanych przez doradcę zawodowego MCIZ Martynę Myszkę. Dzieci miały doskonałą okazję zobaczyć jak wygląda praca doradcy i spróbować po raz pierwszy określić predyspozycje i zainteresowania zawodowe, co stanowiło dla nich nowe doświadczenie.

Dodatkowo przedszkolaki obejrzały film o zawodach, poznając pracę strażaka oraz groomera (fryzjera zwierząt). Z zaciekawieniem słuchały opowieści o tych rzemiosłach i równie chętnie odpowiadały na pytania dotyczące przyszłości zawodowej oraz zaprezentowanych filmów.

Na zakończenie spotkania mali słuchacze zostali nagrodzeni za aktywność słodyczami, zaś pracownicy CEiPM otrzymali od nich podziękowania za poświęcony czas.

Ponieważ zajęcia spotkały się z dużą ciekawością maluchów – panie przedszkolanki wyraziły chęć uczestnictwa w kolejnych warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej dla swoich podopiecznych.