Jesienne targi

7 listopada Młodzieżowe Centra Kariery w Nowej Dębie i Stalowej Woli, tarnobrzeskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz miejscowym oddziałem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zorganizowali Targi Edukacji i Pracy.

Uroczystego otwarcia dokonali: Rektor PWSZ dr Paweł Maciaszczyk, dyrektor CEiPM OHP Dariusz Szwandrok, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Huńka oraz prof. Anna Szylar.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy z pracodawcami oraz pomoc młodym ludziom w planowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej. Wśród odwiedzających byli w szczególności studenci oraz młodzież ze szkół średnich, na którzy czekały liczne propozycje zatrudnienia, a także oferta edukacyjna i szkoleniowa.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Ochotniczych Hufców Pracy, przy którym doradcy zawodowi udzielali porad i konsultacji, zaś asystent EURES informował o możliwości podjęcia zatrudnienia za granicą. Przedstawiono też oferty pracy oraz bezpłatnych kursów i szkoleń.

Targom towarzyszyły wykłady pt. „Zatrudnienie w Unii Europejskiej”, „Fundusze Europejskie dla młodych”, „Wspieranie przedsiębiorczości młodzieży przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu”.