Przed projektem

W Nowym Sączu przygotowywano się 3 i 4 listopada do projektu „Visegrad zone of good practices”, który jest realizowany przez Małopolską WK OHP w ramach otrzymanego grantu z Funduszu Wyszehradzkiego.

Wizyta w Krakowie. Od prawej: Halyna Penderetska, Leszek Olech, Marta Hanečaková, Hana Nevrlá, Gabriela Czakó, Jolanta Król.

W spotkaniu grupy uczestniczyli liderzy organizacji partnerskich – dyrektor Centrum voľného času w Starej Ľubovni (Słowacja) Marta Hanečaková, Gabriela Czakó z Nem Adom Fel Alapítvány (Węgry), dyrektor Důmu dětí a mládeže Vratimov (Czechy) Hana Nevrá, oraz wicedyrektor Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН» (Ukraina) Halyna Penderetska. Małopolską Komendę reprezentowali kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król oraz koordynator projektu Leszek Olech.

Celem spotkania było omówienie organizacji projektu od strony praktycznej i podział zadań do przygotowania przez poszczególne organizacje, a także prace związane ze zorganizowaniem pierwszej z konferencji między 20 a 25 stycznia przyszłego roku w Nowym Sączu. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wykorzystywanych przez organizacje w pracy na rzecz młodzieży. W czasie jej trwania zaplanowano również zajęcia w zakładzie karnym oraz warsztaty w CVC w Starej Lubovni.

Zaplanowano także wizytę w Budapeszcie, gdzie odbędzie się kwietniowy zjazd zamykający projekt. Podczas spotkania uczestnicy wizytowali miejsce organizacji styczniowego spotkania, na które wybrano pobliskie Miasteczko Galicyjskie. W niedzielę delegacja udała się do Krakowa, gdzie zwiedziła najciekawsze miejsca związane z historią miasta.