Wojewódzka Inauguracja

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 Dolnośląskiej WK odbyła się 10 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich.

Oprócz Wojewódzkiej Komendant OHP Bernadetty Brożyny (na zdjęciu u samej góry, z lewej), wzięli także w niej udział wiceburmistrz Ząbkowic Śląskich Ewa Figzał, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Ryszard Pawłowski, jego zastępca Janusz Labok, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Anna Szmiel oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Ziemi Ząbkowickiej Irena Szewczyk, a także młodzież i kadra wychowawcza z hufców pracy w Bielawie, Dzierżoniowie, Strzelinie, Ziębicach, Świdnicy, Wałbrzychu oraz Nowej Rudzie.

Zebranych przywitała kierownik Ośrodka Krystyna Zerbok, a życzenia wytrwałości w pracy i dążeniu do celu przekazała Komendant Bernadetta Brożyna.

Istotną częścią uroczystości było złożenie ślubowania przez uczestników pierwszego rocznika. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, przyrzekali oni godnie reprezentować jednostki OHP, szkoły i środowisko, dbać o własny wszechstronny rozwój, szanować tradycję i kulturę Rzeczpospolitej Polskiej oraz regionu, jak również kierować się w swym postępowaniu takimi wartościami, jak: tolerancja, poszanowanie godności ludzkiej, miłość i dobro.

Inauguracji towarzyszył krótki program artystyczny, w programie którego znalazł się montaż poetycko-wokalny oraz tańce hiszpańskie i nowoczesne w wykonaniu uczestników Ośrodka.

Program artystyczny przygotowała młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. 
Podziękowania za współpracę składa dyrektor ZSZ Ryszard Pawłowski.