W nauce i biznesie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Pile (Wielkopolska WK) uczestniczyło w jubileuszowych X Subregionalnych Targach Pracy i Kariery organizowanych przez miejscowy Inwest-Park.

„Innowacje i nowe technologie w nauce” – to hasło przewodnie pierwszego dnia targów edukacyjnych. Młodzież gimnazjalna oraz uczniowie klas ósmych szkół podstawowych uczestniczyli w licznych warsztatach, jak również korzystali z usług doradców zawodowych jednostek OHP z Piły, Wągrowca i Czarnkowa. Przygotowano też interaktywną wystawę edukacyjną EXPLORATORIUM, która poprzez wykonywanie różnorodnych doświadczeń, skutecznie pobudziła wyobraźnię młodych ludzi.

Kolejny dzień targów upłynął pod hasłem „Innowacje i nowe technologie w biznesie”, gdzie swoje osiągnięcia oraz zapotrzebowanie zaprezentowały przedsiębiorstwa z regionu pilskiego. Wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów z pracodawcami, a także powstania nowych inicjatyw we współpracy z Prezydent Piły Beatą Dudzińką, instytucjami szkolącymi oraz doradcami zawodowymi w celu promowania kształcenia zawodowego.

Tegoroczną jesienną edycję targów wzbogacono o wystawę na temat ginących zawodów. Przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy zachęcali do udziału w bezpłatnych kursach w zawodach kowala, bednarza, zduna, krawca, piekarza. Przy stoisku CEiPM zaprezentowano zawód stolarza, krawca i cholewkarza oraz rękodzieło z dziedziny hafciarstwa i szydełkowania. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem, głównie dzięki rekwizytom, narzędziom i maszynom udostępnionym przez zaprzyjaźnionych rzemieślników.