Świętokrzyska inauguracja

Wojewódzka Gala Inaugurująca Rok Szkoleniowy 2018/2019 Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyła się w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Uroczystą mszę świętą w Klasztorze Franciszkanów pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach celebrował ks. Biskup Andrzej Kaleta wraz z Wojewódzkim Duszpasterzem OHP ks. Dariuszem Jarlińskim. Oprawę przygotowali uczestnicy jędrzejowskiego Środowiskowego Hufca Pracy, zaś Akt zawierzenia odczytała zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska. Młodzież podziękowała ks. Biskupowi za obecność oraz modlitwę wręczając obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej wykonany przez podopiecznych jędrzejowskiego hufca.

Następnie zebrani udali się na galę do Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Młodzież i kadrę OHP, a także zaproszonych gości, w tym przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego Sylwię Kurtek, dyrektor Wydziału Wychowania, Organizacji i Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Kielcach Katarzynę Nowacką, przedstawicieli kieleckich instytucji, szkół i mediów powitał Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat.

Po wprowadzeniu flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu przedstawiciele uczestników pierwszego rocznika jednostek ŚWK OHP w Kielcach wzięli udział w ślubowaniu. Przedstawiciel Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Sylwia Kurtek przeczytała list od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, zaś dyrektor Wydziału Wychowania, Organizacji i Rozwoju w Kuratorium Oświaty Katarzyna Nowacka złożyła młodzieży życzenia na nowy rok szkoleniowy 2018/2019 oraz wręczyła Wojewódzkiemu Komendantowi OHP prezent w postaci filiżanki z grawerem – 100-lat odzyskania przez Polskę niepodległości.

Część artystyczna Wojewódzkiej Gali Inaugurującej była poświęcona upamiętnieniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zespół „Kameleon” z OSiW w Starachowicach wraz z absolwentką Patrycją Mazur zaprezentował utwory w duchu patriotycznym oraz scenki ku czci bohaterom. Zgromadzeni wysłuchali również utworów przygotowanych przez uczestników Hufców Pracy w Kielcach i Końskich.

Specjalnie dla uczestników uroczystości pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim Centrum przygotowali pokaz doświadczeń chemicznych. Największe zainteresowanie wzbudziło użycie ciekłego azotu. Ponadto jedną z atrakcji było zwiedzanie Dworku Starostów Chęcińskich.