Z nowymi doświadczeniami

Dobiegły końca trzymiesięczne staże zawodowe uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

Młodzi ludzie zdobywali pierwsze doświadczenia w zawodach magazyniera, kelnera-barmana-baristy oraz pomocy biurowej. Zakres zadań był określony w programach stażu, opracowanych przez pracodawców. Istotne było, aby uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizowanych wcześniej kursów zawodowych. Każdy ze stażystów miał swojego opiekuna z ramienia pracodawcy, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, oceniał postępy w wykonywaniu zadań zawodowych, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie.

Udział w stażach dał młodym mieszkańcom powiatu giżyckiego, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz stanowił bardzo ważny etap w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu część uczestników dostała szansę na zatrudnienie w firmach, w których odbywała staże.