Otwarto wystawę

Kolejnym miejscem zaprezentowania wystawy prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” jest Małopolski Urząd Wojewódzki.

Oficjalne otwarcie odbyło się 3 października przez Wojewodę Małopolskiego Piotra Ćwika, Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Krzysztofa Świerczka oraz jego zastępcę Bożenę Rążewską.

Celem przedsięwzięcia jest uczczenie przypadającej w tym roku czterdziestej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża, a zarazem całego pontyfikatu św. Jana Pawła II. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podkreślił, że konkurs był pierwszym oficjalnym wydarzeniem wpisującym się w te obchody. Z kolei Komendant Krzysztof Świerczek podziękował Panu Wojewodzie za objecie patronatem Konkursu Papieskiego oraz za umożliwienie ekspozycji prac w Urzędzie Wojewódzkim.

Udział w konkursie zorganizowanym przez Małopolską WK OHP przy współpracy Komendy Głównej OHP był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.