Na Warmii i Mazurach

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w towarzystwie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego gościła 2 października w Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie.

W ramach cyklu spotkań „Polityka społeczna w regionach” podsumowujących politykę rządu Minister Elżbieta Rafalska spotkała się z podopiecznymi OHP odbywającymi praktyczną naukę zawodu oraz uczestnikami kursu na operatora wózków jezdniowych realizowanego w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik oraz jego zastępca Paweł Kowszyński zaprezentowali gościom działalność warsztatów OHP kształcących młodzież, jak również omówili plany rozwoju instytucji na Warmii i Mazurach w najbliższej przyszłości. Pani Minister wyraziła zainteresowanie kierunkami kształcenia oferowanymi przez OHP z uznaniem wypowiadając się na temat podjętych działań w zakresie zawodów deficytowych.