OHP na Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym

Słowa Cypriana Kamila Norwida z wiersza „Krzyż i dziecko”: Krzyż stał się nam bramą były hasłem tegorocznego XIX Rajdu Pielgrzymkowego na Św. Krzyż uczestników wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

22 września, pod opieką kadry pedagogicznej, młodzież najpierw pojechała autokarami do Dębna, a stamtąd rano wyruszyła pieszo na trasę szlaku „Tatarskiego”. Przez miejscowości Jeziorko, Mirocice, Hucisko, Nową Słupię dotarła na Św. Krzyż. Trasa licząca 13 kilometrów przebiegała w różnych warunkach terenowych i pogodowych, a wejście na Św. Krzyż biegło wschodnim stokiem Łysej Góry zwanym Drogą Królewską. Jej nazwa pochodzi od licznych pielgrzymek królów polskich, zmierzających do relikwii Krzyża Świętego. Pokonywali ten szlak przed wiekami m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht czy Zygmunt Stary wraz z królową Boną. W tutejszym bowiem klasztorze benedyktynów od niepamiętnych czasów przechowuje się relikwie Świętego Krzyża – znaczną część drewna z krzyża, na którym cierpiał i umarł Pan Jezus.

Zwieńczeniem rajdu była msza święta sprawowana przy ołtarzu polowym, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji kieleckiej ks. Marian Florczyk. Mszę koncelebrowali także ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej i drugi biskup pomocniczy Andrzej Kaleta. Młodzieży towarzyszyli Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat oraz dyrektor Biura ŚWK OHP Krzysztof Randla.

Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody oraz zmęczenia wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, iż poniesiony trud pielgrzymowania był wartościowym doświadczeniem oraz wyrazili chęć do wspólnego wędrowania w przyszłorocznym rajdzie.

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy, w którym w tym roku wzięło udział 3676 uczestników, zorganizowali: Oddział Świętokrzyski PTTK, Diecezja Kielecka oraz Klasztor Ojców Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Św. Krzyżu.