Czas podsumowań

Dobiega końca realizacja ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej i Hufcu Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK).

W Dąbrowie Tarnowskiej młodzież zakończyła 12 września udział w stażach u lokalnych przedsiębiorców. Staże pozwoliły na nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania określonego zawodu.

Tego samego dnia uczestnicy ze Skomielnej Białej spotkali się, aby podsumować udział w projekcie oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ich udział we wszystkich zaplanowanych form wsparcia, m.in. kursach zawodowych, zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych, warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się, indywidualnym pośrednictwie pracy, kreowaniu wizerunku i stażach zawodowych.

Przez cały czas trwania projektu jego uczestnicy byli objęci kompleksowym wsparciem przez opiekuna grupy, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Brali udział w kursach zawodowych i szkoleniach m.in. z doradztwa zawodowego i psychologicznego, zapobiegania depresji, języka angielskiego, w kursie komputerowym oraz prawa jazdy kat. B. Otrzymali również wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas zajęć grupowych i dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.