79. Rocznica Bitwy Nad Bzurą

Delegacja Hufca Pracy w Kaliszu (Wielkopolska WK) brała udział w głównych obchodach 79 rocznicy Bitwy nad Bzurą zorganizowanych na placu Kościuszki w Łęczycy.

Program wydarzenia obejmował mszę świętą w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, ceremonię wojskową, przemówienia zaproszonych gości i składanie wiązanek przed pomnikiem Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Kolejnym punktem obchodów było uczczenie pamięci poległych bohaterów na cmentarzu parafialnym w Łęczycy. Przy żołnierskich mogiłach odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.

Reprezentacja kaliskiego hufca pracy wzięła udział w uroczystościach na zaproszenie Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kaliszu.