Zaplanuj karierę

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Świdnicy (Dolnośląska WK) Ilona Janecka prowadzi porady indywidualne dla kandydatów do świdnickiego hufca. Konsultacje indywidualne mają na celu zaplanowanie kariery, określenie drogi rozwoju zawodowego uczestnika, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu.

Jedną z metod jej pracy jest rozmowa doradcza, podczas której uzyskuje się niezbędne informacje dotyczące danej osoby, jej zainteresowań oraz dotychczasowego przebiegu drogi edukacyjnej. Dzięki takim spotkaniom doradca stara się uświadomić młodym ludziom, że karierę zawodową należy zaplanować. Zanim jednak to zrobią, muszą poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości, co w konsekwencji ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy, jak również pozwoli na lepszy wybór ścieżki zawodowej zgodnej z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami czy cechami charakteru.