Na wymianie o finansach

Od 19 do 25 sierpnia grupa uczestników z Hufca Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) przebywała w Czechach na międzynarodowej wymianie młodzieży zorganizowanej w ramach programu Erasmus+ przez Dom Dzieci i Młodzieży we Vratimowie.

Młodzież z gorlickiego hufca na czas projektu „Młodzieżowa wiedza finansowa – FLY“ zamieszkała w Zamku w Bartoszowicach. Miłym początkiem wymiany były zabawy integracyjne pozwalające na wzajemne poznawanie się uczestników z Czech, Polski i Słowacji. Drugiego dnia projektu zapoznano młodzież z grą planszową „Finansowa swoboda“, która była początkiem zdobywania umiejętności przemyślanego dysponowania własnym budżetem.

W następnym dniu uczestnicy odwiedzili bank komercyjny w centrum Ostrawy (zdjęcie u góry), gdzie omówiono zasady jego funkcjonowania oraz dokonano porównania systemów i usług bankowych Polski, Czech i Słowacji. Młodzież wysłuchała także wykładu specjalisty z NEO Finances z zakresu edukacji finansowej. Pozyskana wiedza pozwoliła dostrzec ryzyko wystąpienia pułapek i popadnięcia w zadłużenia wynikające ze złego gospodarowania swoimi pieniędzmi.

W czeskim banku komercyjnym.
Zdjęcie pamiątkowe.

Podczas wieczoru narodowego młodzież z Gorlic zaprezentowała region, z którego pochodzi oraz zaprosiła do wspólnej zabawy podczas Trojaka. Dzięki takim wieczorom uczestnicy mogli poznać zwyczaje, tradycje oraz kulturę naszych sąsiadów. Duże zainteresowanie wzbudziła wycieczka do unikatowego zabytku industrialnego w Vitkowicach. Kolejnym etapem programu było wyzwanie związane z zakupami: „Co możesz dostać za 20 euro?“, gdzie aktywność w zespołach międzynarodowych koncentrowała się na „inteligentnych wydatkach“.

Zakończeniem akcji była prezentacja zakupionych rzeczy i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas zakupów. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowali biuletyn informujący o projekcie i jego rezultatach oraz samodzielnie tworzyli certyfikaty Youthpass. Podsumowaniem całego projektu była symulacja kasyna, gdzie podczas gry uczestnicy uświadomili sobie ryzyko szybkiej utraty zarobionego zysku. Miało to na celu uwrażliwienie młodzieży na umiejętność rozsądnego dysponowania własnymi oszczędnościami.