Wakacje to nie tylko wypoczynek

Od 16 do 22 sierpnia doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie (Podkarpacka WK) prowadził warsztaty aktywnego poszukiwania pracy osób pozostających bez pracy i jej poszukujących.

Celem warsztatów była pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz wsparcie uczestników w podejmowaniu decyzji dotyczących ich wyborów zawodowych. Przeprowadzono testy kompetencji i predyspozycji zawodowych, zapoznano uczestników z metodami poszukiwania zatrudnienia, nauczono sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz omówiono możliwe pytania, które mogą paść podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczestnicy warsztatów po ich zakończeniu potrafią korzystnie zaprezentować się przed pracodawcą, zbudować i wykorzystać siatkę kontaktów, są bardziej świadomi swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Na zakończenie warsztatów doradca zawodowy zaproponował również wszystkie pozostałe formy wsparcia oferowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery, a szczególnie pomoc pośrednika pracy.