Nowe umiejętności

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Cieszanowa (Podkarpacka WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Projekt oferował młodym ludziom różnorodne formy wsparcia począwszy od zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem, kurs prawa jazdy, indywidualne pośrednictwo pracy, kursy językowe i komputerowe, kursy zawodowe, a także warsztaty kreowania wizerunku. Staże zawodowe były ostatnim etapem realizacji projektu i stworzyły okazję dla młodzieży do nabycia wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w przyszłym życiu zawodowym.

Uczestnicy odbywali staże w zawodach: spawacza, cukiernika, kelnera oraz kucharza. Za pracę przysługiwało im stypendium stażowe stanowiące dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Dwóch uczestników projektu zostało zatrudnionych na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.