Konkurs rozpoczęty

8 sierpnia w Lublinie odbyło się losowanie – w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” – nazwisk bohaterów dla poszczególnych Wojewódzkich Komend OHP i Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Organizatorami konkursu są Komenda Główna OHP i Lubelska WK.

W losowaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, główny organizator w Biurze Edukacji Komendy Głównej OHP Dorota Słomska, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury, historyk Przemysław Jaśkiewicz oraz reprezentanci uczestników OHP Damian Piekoś i Adrian Ryszkowski.

Dla każdej jednostki OHP wylosowano nazwiska bohaterów w czterech obowiązkowych kategoriach konkursowych: bohater związany z działaniami militarnymi; polityk; przedstawiciel duchowieństwa; reprezentant różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych, człowiek nauki, sztuki i kultury. Dodatkową, piątą kategorią konkursową dla chętnych stanowią bohaterowie „małych ojczyzn”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczestników OHP. Ich zadaniem jest stworzenie – zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie – projektów przedstawiających postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt, w odniesieniu do każdej postaci, powinien składać się z trzech części (formalny wymóg dopuszczenia prac do konkursu): krótkiego biogramu, opracowania graficznego i biogramu rozszerzonego.

Pierwszy etap to wykonanie biogramów na poziomie jednostek opiekuńczo-wychowawczych (hufców pracy, środowiskowych hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania), drugi – przeprowadzenie konkursu na poziomie wojewódzkim i trzeci – finał konkursu.

Gala finałowa połączona z wystawą odbędzie się w listopadzie tego roku w Lublinie.

Szczegółowe zasady oraz terminarz przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wyniki losowania

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości