Staże na Podlasiu

Od połowy lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one kontynuacją kursów zawodowych: „Magazynier/sprzedawca z modułem wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej” oraz „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”. Podczas tej formy wsparcia młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, może również wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów staży obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie pomoże im podczas poszukiwania stałego zatrudnienia.