„Keep calm and be tolerant”

Pod takim hasłem odbyła się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu Erasmus+.

Podczas 10-dniowego pobytu młodzież z Polski, Malty, Czech i Słowacji poszerzała swoją wiedzę o świecie, poznawała wzajemną kulturę, wymieniała się informacjami o różnorodności kultur i narodów swoich regionów. Warsztaty, gra terenowa i wieczory narodowe – to przykłady działań, które służyły wzajemnemu poznawaniu się i integracji, a także realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Każdy dzień rozpoczynał się od rozgrzewki fizycznej w strefie uzdrowiskowej. W projekcie szczególnie ważną rolę odegrało przełamywanie barier pokoleniowych i obalanie stereotypów. Stąd spotkania młodzieży z seniorami i wspólnie przeprowadzone działania, jak warsztaty, rozmowy, gry oraz tańce i odgrywanie scenek nawiązujących do tytułu projektu. Końcowym efektem było nakręcenie krótkiego filmu przestawiającego odegrane scenki teatralne oraz wspólny taniec.

Młodzi ludzie gościli też w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie m.in. brali udział w pieczeniu sękacza, odwiedzili Izbę Regionalną Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza oraz spotkali się z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Skorzystali również z lokalnych atrakcji, jak Piękna Góra, tężnie, park rozrywki „Mazurolandia”, spływ kajakowy Krutynią oraz safari.

   

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież z czterech krajów otworzyła się na nawiązanie bliższych relacji z osobami starszymi (również niepełnosprawnymi) i wspólnie z seniorami wyrażała siebie i własne uczucia poprzez sztukę. Uczestnicy projektu wzmocnili postawy tolerancji dla odmienności narodowych i kulturowych.

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi przygotowuje się już do udziału w kolejnej międzynarodowej wymianie młodzieży, tym razem na Słowacji, dokąd zaprosiła ją tamtejsza organizacja partnerska. Wymiana odbędzie się w sierpniu 2018 r.

Link do filmu zrealizowanego podczas wymiany „Keep calm and be tolerant”.