Zajęcia z doradcą

Ginących zawodów uczą się uczestnicy kursów odbywających się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. 30 lipca odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego.

Pracownik Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Terespolu przygotował zabawy integracyjne i ćwiczenia związane z komunikacją interpersonalną, z uwzględnieniem elementów komunikacji niewerbalnej. Zwrócono uwagę na poprawną autoprezentację, jaka powinna obowiązywać podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Doradca zawodowy tłumaczył też, jakich błędów nie należy popełniać podczas redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Zaznaczono, że nabycie uprawnień do wykonywania danego zawodu, w szczególności zawodu ginącego, jest bardzo ważne, a zdobycie nowego cennego doświadczenia zawodowego zwiększa możliwość wykonywania konkretnej profesji w przyszłości. Zajęcia urozmaicono zagadkami i grami kreatywnymi.

W Roskoszy odbywają się obecnie – od 30 lipca do 11 sierpnia – kursy w zawodach zduna, dekarza i wędliniarza. Biorą w nich udział pełnoletnie osoby niepracujące. Kursy zakończą się egzaminami sprawdzającymi przez komisjami z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.