Kurs zawodowy

W ramach ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jego uczestnicy ze słupskiej jednostki OHP (Pomorska WK) biorą udział w kursie magazyniera z obsługą wózka widłowego.

Szkolenie przebiega dwuetapowo. Obecnie panowie kończą teoretyczne i praktyczne przygotowanie z obsługi wózka widłowego, które odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, wkrótce rozpoczną zajęcia w magazynie.

Kadra zaangażowana w realizację projektu wybierając szkolenie zawodowe kierowała się głównie zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz opinią doradcy zawodowego, który określił możliwości i predyspozycje młodych ludzi.

Młodzież zdobędzie umiejętności i kwalifikacje określone jako deficytowe w mieście i powiecie. Potwierdzeniem będzie dokument otrzymany po zdaniu zewnętrznego egzaminu UDT. Odbędzie się on w ZDZ w Słupsku przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejną formą wsparcia będzie 3-miesięczny staż zawodowy, który pozwoli udoskonalić nabyte umiejętności zawodowe, a jednocześnie zakończy udział w europejskim projekcie unijnym.