Warsztaty przygotowujące

Pierwsze warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczki projektu spotkały się, aby porozmawiać na tematy związane ze swoim przyszłym funkcjonowaniem w życiu zawodowym i społecznym. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem budżetem domowym, załatwianiem spraw w instytucjach i urzędach publicznych, podstawami prawa pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz podstawami rozliczeń finansowo-podatkowych.