„Aktywni” z Małopolski

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu gościł w dniach 9 i 10 lipca przedstawicieli jednostek Małopolskiej WK OHP oraz Centrów Kształcenia i Wychowania w Tarnowie i Szczawnicy/Jabłonce podczas spotkania Wojewódzkiego Klubu Aktywnych.

Pobyt rozpoczął się od zajęć integracyjnych, których celem było poznanie się oraz stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Następnym punktem było zwiedzanie Nowego Sącza i przedstawienie najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z miastem. Spacer zakończył się zabawą na siłowni oraz w LaserShot.

Po kolacji odbyły się zajęcia podsumowujące roczną pracę młodzieży w zakresie inicjatyw samorządowych. Uczestnicy przedstawili działania podejmowane w swoich jednostkach, dzielili się pomysłami, wrażeniami i spostrzeżeniami. Kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK Ewa Opałek-Śnieg omówiła wyniki ogólnopolskiego konkursu „Aktywność – dobry wybór”. Zachęciła do czerpania pomysłów ze sprawdzonych inicjatyw zrealizowanych w innych jednostkach.

Dodatkową atrakcją drugiego dnia spotkania był rejs widokowy statkiem po Jeziorze Rożnowskim.