Przyjemne z pożytecznym

W pierwszym tygodniu lipca pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczęli realizację autorskich programów rynku pracy w ramach Akcji Lato 2018.

Pierwsze zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży oraz zwiększenie kompetencji osób młodych w zakresie poruszania się na rynku pracy rozpoczęły się w Grudziądzu, Brodnicy i Toruniu. W sierpniu i wrześniu również w pozostałych jednostkach podjęte zostaną działania mające na celu aktywizację zawodową młodzieży.

W ramach spotkań prowadzone są giełdy pracy, zajęcia z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy i specjalistami pracującymi w CEiPM. Ponadto, w działania włączani są również inni specjaliści, w tym przedstawiciele zawodów, pracownicy służb mundurowych, a także osoby prowadzące warsztaty taneczne, aktorskie itp. Oprócz tematyki rynku pracy programy obejmują zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej pracy. W programach przewidziane są również m.in. wyjścia do instytucji zewnętrznych, jednostek straży pożarnej, zajęcia plenerowe, survivalowe, wyjścia na basen.