U lokalnych pracodawców

Trzymiesięczne staże zawodowe to ostatnia forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe u lokalnych pracodawców w zawodach spawacza, sprzedawcy/kasjera oraz kelnera-barmana. Poszerza swoją wiedzę zdobytą w trakcie kursów zawodowych, jak również rozwija umiejętności wykorzystania jej w praktyce, zgodnie z opracowanym wcześniej programem stażu.

Uczestnicy projektu poznają zasady organizacji pracy u lokalnych przedsiębiorców oraz specyfikę działania w danym zawodzie. Dla większości jest to pierwszy tak ważny etap w życiu, dzięki któremu mogą wzbogacić się o nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.