Kurs komputerowy

Kolejnym etapem realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku (Pomorska WK) jest kurs obsługi programów komputerowych.

Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę z zakresu obsługi i budowy komputera, stosowania systemów operacyjnych oraz użytkowania Internetu jako źródła nauki, wiedzy i rozrywki.

W programie szkolenia są też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, tworzenia prostych stron internetowych, jak również mediów społecznościowych i możliwości ich wykorzystania w celu poszukiwania pracy. Ponadto młodzi ludzie będą ćwiczyć graficzną obróbkę zdjęć przy pomocy specjalistycznych programów.

Zdobycie umiejętności związanych ze sprawnym użytkowaniem komputera zdecydowanie podwyższy kwalifikacje uczestników projektu, zwiększając ich szansę na podjęcie zatrudnienia.