Jubileusz hufców

20 lat działalności hufców pracy w Opolu i Kędzierzynie-Koźlu świętowano 12 września w Opolskim Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Uroczystości rozpoczęły się od mszy św., którą odprawił ks. biskup Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy opolski (drugi od prawej). Wzięli w nich udział zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (trzecia od prawej), p.o. Wojewódzki Komendant OHP w Opolu Łukasz Kubica, Wicewojewoda Opolski i przewodnicząca Rady Programowej OHP Violetta Porowska (czwarta od prawej), Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj, prof. dr hab. Zenon Jasiński, Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych UO dr hab. Edward Nycz oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszcza młodzież OHP, przedstawiciele oświaty, jak również komendanci, wychowawcy, uczestnicy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz byli komendanci świętujących tego dnia hufców pracy.

Po mszy św. goście zostali przywitani w auli seminaryjnej występem Zespołu Pieśni i Tańca Opole. Następnie Renata Wicha wraz z p.o. Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukaszem Kubicą wręczyli listy gratulacyjne Komendantom Hufców Pracy w Opolu oraz w Kędzierzynie-Koźlu, po czym ci ostatni dokonali prezentacji działalności jednostek przypominając również wydarzenia z kart historii hufców.

Obchody jubileuszu hufców stały się ważną lekcją historii dla uczestników, bo – jak powiedział Papież Franciszek – podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: Młody człowiek pozbawiony pamięci nie jest nadzieją na przyszłość. Uroczystość została zakończona pokazem tańca uczniów ze Szkoły Tańca „Novomex”.

Po zakończonych uroczystościach zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha spotkała się z kadrą Wojewódzkiej Komendy OHP.

 

opole1
Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. Na pierwszym planie od lewej zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica.

 

opole5
Gratulacje dla komendantów hufców obchodzących jubileusz. Od lewej: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha oraz p.o. Wojewódzki Komendant OHP Łukasz Kubica, komendant hufca w Opolu Bogumiła Szewczyk-Paluszek oraz komendant hufca w Kędzierzynie-Koźlu Lesław Niżankowski.