Małopolskie zakończenie

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu gościł 12 czerwca przedstawicieli władz wojewódzkich, kadrę wychowawczą i podopiecznych jednostek OHP z całej Małopolski na uroczystości podsumowującej rok szkoleniowy 2017/2018.

Mszę świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej koncelebrowali Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Rafał Bobek oraz ks. Andrzej Remut.

Mijający rok szkoleniowy podsumował Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek. Wręczył też dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody rzeczowe najlepszym absolwentom poszczególnych jednostek OHP z Małopolski.

Z kolei p.o. komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu Marta Świerczek podzieliła się wrażeniami z Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych OHP. Odbyły się one w Pleszewie z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości i 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, a zdobyty tam puchar drużyna z nowosądeckiego hufca przekazała Komendantowi Krzysztofowi Świerczkowi.

Na zakończenie przed komisją zaprezentowali się kandydaci do tytułu absolwenta roku. Komendant Świerczek podziękował kadrze pedagogicznej za pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia i złożył wszystkim uczestnikom i pracownikom życzenia wesołych i bezpiecznych wakacji.

Na zdjęciu u góry uczestnicy reprezentujący nowosądecki hufiec podczas zawodów w Pleszewie wraz z (od lewej) zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeną Rążewską, Wojewódzkim Komendantem OHP Krzysztofem Świerczkiem, ks. Rafałem Bobkiem oraz p.o. komendant 6-33 ŚHP Martą Świerczek.