Manewry wojskowe

Dolnośląska WK OHP, Hufiec Pracy w Górze, Urząd Miasta i Gminy Góra, Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze byli organizatorami VIII Młodzieżowych Manewrów Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych. Ich celem było wzbudzenie zainteresowania przysposobieniem obronnym młodzieży szkół podstawowych, średnich, zawodowych, podnoszenie sprawności fizycznej oraz kreowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

Na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze spotkało się 16 drużyn, które rywalizowały w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, szkoła średnia oraz uczestnicy OHP (9 drużyn). Młodzież przystąpiła do dziewięciu konkurencji polegających na udzieleniu pomocy poszkodowanemu, rzucie granatem, przeprawie, przejściu przez tor przeszkód, transportowaniu rannego na polu walki, strzelaniu z broni ASG, budowaniu stanowiska strzeleckiego, udziale w konkurencjach strażackich. Nad bezpieczeństwem czuwał ratownik medyczny.

Przed uroczystym wręczeniem nagród komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie ppłk Piotr Mielniczuk przekazał na ręce komendant Hufca Pracy w Górze Zofii Świerszcz ryngraf z okazji 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy. Upominek z tej okazji wręczyła również Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz.

Wśród drużyn OHP najlepsi byli reprezentanci Hufca Pracy w Górze (na zdjęciu obok), za nimi uplasowała się młodzież z Hufca Pracy w Wołowie, a trzecie miejsce należało do uczestników Hufca Pracy w Bolesławcu. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie, drugie – Gimnazjum Dwujęzyczne w Górze, a trzecie – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze oraz tamtejsza Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa. Z kolei wśród szkół średnich zwyciężył Zespół Szkół im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, drugi był Zespół Szkół im. Ireny Sendler Przemkowie, a trzeci – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze.

Zostały również przyznane nagrody specjalne. Puchar dla najlepszej drużyny w transportowaniu rannego otrzymał Zespół Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, puchar dla najlepszej drużyny w pokonywaniu toru przeszkód otrzymała Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Św. Huberta w Czerninie, nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca przyznano Dawidowi Biernackiemu z Hufca Pracy w Wołowie. Wiceprezes Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów Mariusz Jabłoński przyznał wyróżnienie dla Joanny Młynarczyk z Hufca Pracy w Przemkowie w kategorii najlepszy strzelec.

W przygotowaniu przedsięwzięcia wzięli także udział: Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, Stowarzyszenie Patriotyczna Góra, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie oraz Dom Kultury w Górze. Patronat medialny objęło radio Elka.

Wśród obecnych znaleźli się: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Górze nadkom. Grzegorz Zieliński, prezes Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów Marcin Marciszak, wiceprezes tego Stowarzyszenia Mariusz Jabłoński, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Górze Magdalena Mielczarek, dyrektor Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Tomasz Krysiak, Dziekan Dekanatu Góra Zachód ks. prałat Arkadiusz Wysokiński, Grupa Rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów, pracownicy górowskiego Sanepidu oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie.