Radosne chwile w OHP

Konkurs fotograficzny Małopolskiej WK pn. „Radosne chwile w OHP zatrzymane w kadrze” rozstrzygnięto 11 czerwca.

Komisja Konkursowa, powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, w składzie: zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK Ewa Opałek-Śnieg, komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny dokonała oceny nadesłanych prac. Na konkurs wpłynęło 88 prac z 17 jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK. W wyborze najlepszych fotografii kierowano się zgodnością pracy z tematyką konkursu, wartością artystyczną oraz oryginalnością podejścia do tematu.

Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Król z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach za fotografię „Erasmus +”, dwa drugie miejsca przyznano Paulinie Bochenek z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu za pracę „Dzień Kobiet na warsztatach” oraz Natalii Piórkowskiej z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie za „Szkolimy umiejętności kucharskie”, a dwa trzecie – Aleksandrze Sordyl z 6-18 Hufca Pracy w Kętach za „Wolontariat pełny uśmiechu z OHP” i Karolinie Hołub z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej za zdjęcie „Razem raźniej”.

Ponadto przyznano również wyróżnienia dla: Pawła Madziara z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu za „Podróż za jeden uśmiech”, Justyny Łopaty z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach za „Morskie Oko” oraz Konrada Stachyry z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach za „Razem na szlaku”.

Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkoleniowego OHP w województwie małopolskim, które odbędzie się 12 czerwca w Nowym Sączu.


Na zdjęciu u góry komisja w trakcie obrad. Pośrodku zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK Bożena Rążewska, po prawej kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK Ewa Opałek-Śnieg, po lewej komendant 6-11 HP w Wadowicach Jolanta Zacny.