Festiwal zakończony

Uroczystym koncertem galowym w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zakończył się 13 czerwca Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP, odbywający się pod patronatem rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Na koncercie wystąpiło 26 wykonawców wyłonionych podczas dwóch etapów przesłuchań, w tym laureaci festiwalu w kategoriach soliści i zespoły. Całe przedsięwzięcie zgromadziło blisko 180 uzdolnionych artystycznie uczestników OHP i 40 opiekunów z całej Polski.

Koncert galowy w najnowocześniejszej instytucji kulturalnej na Lubelszczyźnie – na profesjonalnej scenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – był zwieńczeniem trzydniowego świętowania młodzieży OHP. Uczestnicy przyjechali do Lublina 11 czerwca. Po otwarciu imprezy na dziedzińcu Zamku Lubelskiego pierwszego dnia, we wtorek 12 czerwca odbywały się równolegle w trzech miejscach (Zajazd pod Gwiazdami w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy) przesłuchania wykonawców ze wszystkich województw. Po południu, już na scenie Centrum Spotkania Kultur przeprowadzono II etap przesłuchań przed Komisją Festiwalową Główną, która zadecydowała o przyznaniu nagród i udziale wykonawców w koncercie galowym. Obradom komisji przewodniczyła wykładowca Instytutu Muzykologii KUL i dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie prof. Iwona Sawulska.

Dla młodzieży, która nie brała udziału w II etapie przesłuchań zorganizowano warsztaty z ceramiki, witrażu i płaskorzeźby w Fundacji Odkrywamy Talenty w Lublinie. Na zakończenie drugiego dnia odbyło się spotkanie integracyjne w Nasutowie, połączone z grillem, ogniskiem i dyskoteką.

Występom na scenie w CSK towarzyszyła wystawa prac plastycznych młodzieży OHP w foyer nowoczesnego gmachu, na której pokazano rysunki, obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby, metaloplastykę, tkaniny i inne formy rękodzieła artystycznego. Dokonania uczestników OHP w tej dziedzinie oceniła komisja składająca się z nauczycieli plastyki oraz pracowników domu kultury i muzeum.

Ze względu na obchodzoną w 2018 roku 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w prezentacjach scenicznych i plastycznych dominowała tematyka patriotyczna i niepodległościowa, co zauważyli, podkreślili i docenili jurorzy z poszczególnych komisji. Repertuar festiwalowy w dużej mierze obejmował zagadnienia związane z odzyskaniem przez niepodległości oraz zaakcentowaniem wydarzeń, postaci, postaw i ideałów, które pomagają w budowaniu i rozwijaniu suwerennego państwa polskiego.

Sam koncert galowy podzielono na bloki tematyczne nawiązujące do odzyskania przez Polskę niepodległości oraz postawy człowieka wobec życia, ze zwróceniem uwagi na różnorodne formy artystycznego wyrazu. Galę wyreżyserowali i poprowadzili profesjonaliści z TVP 3 Lublin.

Na scenie wystąpili uczestnicy, których talent szczególnie zwrócił uwagę jurorów i publiczności, a w tym grupa laureatów festiwalu.

Zebranych na widowni Sali Operowej powitali Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu poniżej z prawej) i jego zastępca Marek Drączkowski (z lewej), którzy wręczyli również dyplom przyjaciela młodzieży OHP Prezesowi Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksandrowi Batorskiemu, który w krótkich słowach nakreślił zasady współpracy OHP z fabryką jako dobry przykład współdziałania na linii instytucja organizująca kształcenie zawodowe i zatrudnienie młodzieży a przedsiębiorca.

  

Po występach uczestników nadszedł czas na najbardziej oczekiwany moment, czyli ogłoszenie wyników obrad Komisji Festiwalowej Głównej.

W kategorii zespoły (na zdjęciu powyżej, po prawej stronie) I miejsce zajął zespół wokalny w składzie Aleksandra Dudek i Aleksandra Kostkiewicz z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) za wykonanie piosenki „Niepokorna, niepodległa”. II miejsce – zespół w składzie: Magdalena Sadowska, Dawid Pustułka, Aleksandra Kamińska, Weronika Weber, Ewa Dyszyńska, Jakub Zwoliński i Magdalena Kępiak z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu (Małopolska WK) za pantomimę. III miejsce przypadło zespołowi wokalnemu w składzie Szymon Bąkowski i Andrzej Jamroziewicz z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za ekspresyjne wykonanie utworu z autorskim tekstem „Godzina W”.

W kategorii soliści wygrała Aleksandra Staniszewska z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK) za prezentację tańca modern jazz z własną choreografią. Za nią uplasował się Szymon Sobel z 1-40 Hufca Pracy w Świdnicy (Dolnośląska WK), który zachwycił publiczność wykonaniem utworu „Nie zabieraj mi siebie”. III miejsce zajęła Agnieszka Czerwińska z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za wykonanie piosenki „Radość najpiękniejszych lat”.

Laureaci festiwalu w kategorii soliści.
Laureaci konkursu „Aktywność – dobry wybór”.

Podczas gali uhonorowano także laureatów ogólnopolskiego konkursu OHP na najlepszą inicjatywę samorządową „Aktywność – dobry wybór” promującego wśród młodzieży OHP prospołeczne godne naśladowania postawy.

W kategorii inicjatywa jednorazowa I miejsce zajęła grupa samorządowa z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK) za realizację inicjatywy „Na spacer z historią” (nagrodę odebrała lider grupy Katarzyna Cymerkiewicz). II miejsce zajęła grupa z 2-3 Hufca Pracy w Inowrocławiu (Kujawsko-Pomorska WK) za realizację inicjatywy „Szanujmy wspomnienia” (nagrodę odebrał lider grupy Jakub Soboniak). III miejsce zajęła grupa z 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie (Śląska WK) za realizację inicjatywy „Smerfne bajanie” (nagrodę odebrała lider grupy Irena Klaja).

W kategorii inicjatywa cykliczna I miejsce zajęła grupa z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) za realizację inicjatywy „Bez barier” (nagrodę odebrała lider grupy Milena Wiśniewska). II miejsce zajęła grupa z 1-2 Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Śladami Żołnierzy Wyklętych – Wracamy po naszych Bohaterów” (nagrodę odebrała lider grupy Ewa Ciastko). III miejsce zajęła grupa z 7-36 Hufca Pracy w Wołominie (Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP) za realizację inicjatywy „Paczka z Ojczyzny” (nagrodę odebrał lider grupy Mateusz Krawczyk).

W kategorii zaangażowanie indywidualne I miejsce zajął Piotr Chwiałkowski z 1-38 Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej (Dolnośląska WK) za realizację inicjatywy „Praca na rzecz lokalnej społeczności”. II miejsce zajął Kewin Wiktorowski z 15-18 Środowiskowego Hufca Pracy w Turku (Wielkopolska WK) za realizację inicjatywy „Między Pokoleniami”. III miejsce zajął Eryk Mazek z 7-4 Hufca Pracy w Warszawie (Mazowiecka WK) za realizację inicjatywy „GameFest”.

Dyplomy i nagrody dla laureatów festiwalu i konkursu „Aktywność – dobry wybór” wręczyli Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i Prezes Fabryki Cukierków „Pszczółka” Aleksander Batorski.

Nagrody specjalne dla uczestników festiwalu przygotowali: Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz (nagrodę dla zespołu wokalnego z Hufca Pracy w Przemyślu wręczył przedstawiciel posła Michał Sieczka, który odczytał także okolicznościowy list gratulacyjny), oraz Kurator Oświaty w Lublinie Teresa Misiuk (nagrodę dla Michała Szczepaniaka ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu wręczył Wicekurator Oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak.

Dla wszystkich osób występujących podczas koncertu galowego upominki ufundowały: Fabryka Cukierków Pszczółka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Urząd Miasta w Lublinie.

Komisja oceniająca prace plastyczne, fotograficzne i graficzne przyznała nagrody w trzech kategoriach.

W kategorii plastyka I miejsce zajął Jędrzej Stal z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy za metaloplastykę „Ułan”. II miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Paulina Kasprzyk z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK) za poczet królów polskich oraz Oktawia Pełka z 1-7 Hufca Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) za formę płaską „Orzeł”. III miejsce ex aequo zajęły dwie uczestniczki: Violetta Malik z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP) za obraz tkany „Polska” oraz Małgorzata Owczarczyk z 7-5 Środowiskowego Hufca Pracy w Ciechanowie (Mazowiecka WK) za stroje Błękitnej Armii Hallera.

W kategorii fotografia I miejsce zajęła Angelika Krupa z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku (Pomorska WK) za cykl zdjęć „To jest Polska właśnie”. II miejsce zajęła Angelika Nurzyńska z 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach (Mazowiecka WK) za pracę „Mój dom Polska”. III miejsce zajął Kamil Jańczuk z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy za fotografię „Niepodległość”.

W kategorii grafika komisja zadecydowała o przyznaniu tylko I miejsca. Nagroda trafiła do Klaudii Zdziarskiej z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) za grafikę pt. „Lajkonik”.

Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP jest doroczną imprezą artystyczną organizowaną przez Ochotnicze Hufce Pracy. Do 2010 r. festiwal odbywał się w Lesznie (województwo wielkopolskie), w latach 2011 i 2012 organizowany był w Puławach, w 2013 r. w Radzyniu Podlaskim. Następnie od 2014 r. do 2016 r. impreza odbywała się w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie). W 2017 r. festiwal powrócił do województwa lubelskiego i odbył się w Puławach. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest prezentacja umiejętności artystycznych wychowanków OHP z całej Polski. Festiwal ma na celu rozwijanie i upowszechnianie umiejętności artystycznych młodzieży OHP, pogłębianie jej wrażliwości na odbiór wartości kulturalnych, tworzenie możliwości prezentacji swojego dorobku artystycznego w profesjonalnych warunkach oraz wymiany doświadczeń artystycznych, wspieranie młodzieży w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań. Cechą wyróżniającą tegoroczny festiwal był fakt, iż na scenie prezentowane były utwory tylko w języku polskim.

Organizatorami festiwalu byli: Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Michałkiewicz i Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek. Patronat medialny objęli: TVP 3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin. Partnerzy przedsięwzięcia to: Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Lublinie, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. i Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o.

 

Galeria z otwarcia Festiwalu

Koncert galowy i przesłuchania

 

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości