Napełnieni Duchem Świętym

Po raz dwudziesty szósty, 8 czerwca – w tym roku pod hasłem słów roku duszpasterskiego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” – pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze uczestnicy wraz z kadrą Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem na czele (w pierwszym rzędzie trzeci od lewej).

Inauguracja pielgrzymki miała miejsce w Archikatedrze Częstochowskiej, gdzie odbyło się nabożeństwo pokutne i spowiedź. Stamtąd pielgrzymi, prowadzeni przez Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Srokę wyruszyli Alejami Najświętszej Marii Panny do Bazyliki Jasnogórskiej. Po drodze zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na placu Ignacego Daszyńskiego.

Po powitaniu przez Duszpasterza Krajowego niemal ośmiuset przybyłych pielgrzymów, mszę św. – podczas której modlono się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy i w intencjach własnych – odprawił w Sanktuarium ks. dr Jana Koclęga. Na jej zakończenie Akt Zawierzenia odczytał Komendant Podkarpackiej WK OHP Jerzy Cypryś.

   

„Modliliśmy się o to, by Duch Święty trafił do każdego z nas, zstąpił na każdego z nas, odnowił nasze życie, dlatego nie mogło zabraknąć tego elementu w naszym pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Całe nasze duszpasterstwo opieramy na programie duszpasterskim, jaki jest w naszym kraju – mówił ks. Jarosław Sroka. – Cały tegoroczny rok duszpasterski był nacechowany problematyką Ducha Świętego i z tymi wszystkimi sprawami, jako podsumowanie całego roku formacyjnego, szkolnego, przychodzimy dzisiaj do Matki Bożej, aby dziękować za ten miniony rok szkolny”.

Spotkanie pielgrzymkowe było także okazją do wręczenia przez Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta Medali Komisji Edukacji Narodowej trzydziestu ośmiu pracownikom OHP, którzy wykazali się szczególnymi zasługami na rzecz oświaty i wychowania. Uroczystość wręczenia odznaczeń uświetnił koncert Zespołu Estradowego Marynarki Wojennej „Flotylla”.

W tym samym dniu wręczono nagrody młodym laureatom konkursów organizowanych przez Duszpasterstwo Krajowe OHP. Potem, mimo zmęczenia i wielu wrażeń, młodzi ludzie doskonale się bawili chwaląc Pana z zespołem MISJO, który towarzyszy pielgrzymom z OHP od wielu lat. Późnym wieczorem, o godzinie 21.00 pielgrzymi uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim.

W drugim dniu młodzież wraz z wychowawcami zwiedziła liczne muzea znajdujące się na terenie Klasztoru Ojców Paulinów, a Wojewódzcy Komendanci mieli możliwość zwiedzenia Biblioteki Jasnogórskiej.

W tegorocznej pielgrzymce uczestniczyli również Zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Piotr Modzelewski, Dyrektor Wykonawczy – Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. finansowych Wojciech Szewczyk, Dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina, Wojewódzcy Komendanci OHP oraz duszpasterze wojewódzcy. Organizatorami pielgrzymki była Komenda Główna OHP, Śląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Duszpasterstwo Krajowe OHP.

Dla młodych pielgrzymów spotkanie na Jasnej Górze było nie tylko szczególną wyprawą, ale także spojrzeniem w głąb siebie, refleksją nad własnym życiem i podziękowaniem za miniony rok szkoleniowy.

 

« 1 z 2 »
AKT ZAWIERZENIA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix…
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…

Młodzież, wychowawcy i kierownictwo Ochotniczych Hufców Pracy, zgromadzeni na swojej Pielgrzymce do Ciebie, Matko Chrystusai Matko nasza przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przybywali po wolność i przy Tobie – nawet w niewoli – czuli się wolnymi. Dziś ten Twój dom stał się domem nas wszystkich. Stajemy przed Tobą, Bogarodzico dziewico, Bogiem sławiena Maryjo, aby Ci zawierzyć nasze trudne sprawy osobiste, rodzinne, zawodowe i społeczne, nasze szkoły i ośrodki wychowawcze. Przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę,o motywy życia i nadziei. Ty, Wielka Boga – Człowieka Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłości możliwości. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza Pośredniczko na ludzkich drogach… Pomóż nam pokonać wszelką beznadzieję. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać i zniewalać. Z ufnością wołamy do Ciebie, o Pani nasza, o ratunek w tym szczególnym roku, gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz naród:
• obroń nas  przed utratą wolności, zdobytej za cenę krwi ojców naszych;
• daj nam ducha jedności, miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, abyśmy pomimo różnic poglądów zdołali ocalić dobro Ojczyzny;
• udziel nam głębokiej i prawdziwej odnowy ducha Narodu,aby każdy z nas napełniony Duchem Świętym, podjął trud osobistej przemiany życia , włączając się w wielkie dzieło odrodzenia Ojczyzny.

Naucz nas Matko Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość,za przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Matko Mądrości, uproś nam u Syna swego łaskę tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawie Bożym, służyłaby człowiekowi Niech poprzez to pielgrzymowanie do Twego tronu, młodzież Ochotniczych Hufców Pracy staje się w dzisiejszym świecie „solą ziemi światłem świata”.

Do Syna swego prowadź nas.
Z Nim nas pojednaj.
Jemu nas polecaj.
Jemu nas oddawaj…

Amen.

Jasna Góra, 8 czerwca 2018 roku