Nowe doświadczenie

Po kursach zawodowych przyszedł czas na trzymiesięczne staże, w których biorą udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK).

Młodzi ludzie rozpoczęli pracę u lokalnych pracodawców w zawodach przedstawiciela handlowego i pracownika biurowego. Dla każdego z nich sporządzono program z wyraźnie określonymi zadaniami. Młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, jak również skorzystać z dodatkowej formy wsparcia w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.