Uczą się jeździć

Białostoccy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Podlaska WK) są w trakcie kursu prawa jazdy kat. B. Młodzież zakończyła już zajęcia teoretyczne, na których m.in. nabyła wiedzy dotyczącej przepisów o ruchu drogowym, zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi budowy pojazdów i zachowaniem się na miejscu wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.

Obecnie kursanci są na etapie realizacji części praktycznej kursu czyli 30-godzinnej nauki jazdy z instruktorem po mieście oraz na placu treningowym. Wkrótce przed nimi najtrudniejsza część kursu – egzaminy.