Na dobry początek

Kadra OHP w całej Polsce przygotowała dla nowo przyjętych do OHP uczestników szereg zajęć pozwalających im zaaklimatyzować się w nowym środowisku, jak również przygotować do roli ucznia i pracownika.

Integracja i dobra zabawa to główne cele spotkania, jakie zorganizowano w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK OHP). Przy pięknej pogodzie spędzono czas na dobrej zabawie i w miłej atmosferze. Młodzi ludzie bawili się przy ognisku do późnych godzin popołudniowych.

Zabawa z chustą Klanza.
Zabawa z chustą Klanza.

Z kolei w wycieczce w Góry Sowie uczestniczyła młodzież innej jednostki Dolnośląskiej Komendy z Hufca Pracy w Dzierżoniowie. Wspólna wędrówka, przygotowanie ogniska, zabawy integracyjne z chustą Klanza, gry i zabawy sportowe pozwoliły młodym osobom na lepsze poznanie się i nawiązanie pierwszych znajomości. Przy ognisku rozmawiano o wybranych przez młodzież zawodach, a także lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich przedsięwzięciach hufca, które odbędę się w tym roku szkoleniowym.

 

 

 

 

Podczas szkolenia dla uczestników dębickiego hufca.
Podczas szkolenia dla uczestników dębickiego hufca.

Młodzież z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy (Podkarpacka WK OHP) bierze udział w zajęciach w ramach programu adaptacyjnego „Na dobry początek”. Odbyły się zajęcia integracyjne dla uczestników, którzy będą uczyć się zawodu mechanika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych w Przedsiębiorstwie Handlowym AUTOZBYT. Młodzi ludzie wzięli udział w szkoleniu bhp, poznali prawa i obowiązki pracownika młodocianego, a także regulamin hufca i zasady obowiązujące w relacjach uczeń – wychowawca.

Uczestnicy pierwszego rocznika 9-10 Hufca Pracy w Krośnie opowiadali o swoich zainteresowaniach oraz oceniali szanse zatrudnienia w wyuczonych zawodach.
Uczestnicy pierwszego rocznika 9-10 Hufca Pracy w Krośnie opowiadali o swoich zainteresowaniach oraz oceniali szanse zatrudnienia w wyuczonych zawodach.

 

 

 

W tym samym województwie, również w ramach programu „Na dobry początek”, uczniowie pierwszego rocznika 9-10 Hufca Pracy w Krośnie, uczęszczający do miejscowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, spotkali się ze specjalistą do spraw rozwoju zawodowego. Zajęcia miały na celu zapoznanie z działalnością krośnieńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Wizyta była początkiem spotkań ukierunkowanych na rozwój osobisty i zawodowy wychowanków wszystkich roczników jednostki. Tematem rozmów były predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony uczestników, sytuacja na rynku pracy oraz zawody przyszłości. Wskazano też możliwości skorzystania z ofert szkoleniowych i innych usług oferowanych przez OHP.

Zabawy integracyjne w Tarnowie
Zabawy integracyjne w Tarnowie.

 

 

Z kolei w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbył się piknik integracyjny.

Celem corocznej imprezy jest – oprócz dobrej zabawy – zintegrowanie i lepsze poznanie się społeczności placówki, zabawy i konkursy przygotowane przez kadrę opiekuńczo-wychowawczą Centrum. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny, rzut poduszką na odległość, nadmuchiwanie baloników, skoki w workach oraz zabawa z chustą animacyjną Klauza. Dużo radości dostarczył również turniej balonowy, podczas którego jego uczestnicy łapali w ręczniki balony napełnione wodą.

Zwycięzców poszczególnych konkurencji nagrodzono słodyczami. Po zabawie na wszystkich czekała karkówka i kiełbaski z grilla.