Uroczystości w Pleszewie

5 czerwca w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie rozpoczęły się obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nad którymi Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowały obchody w Pleszewie wspólnie z: władzami samorządowymi i państwowymi województwa wielkopolskiego, Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Towarzystwem Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, Związkiem Drużyn Związku Harcerstwa Polskiego im. hm. Antoniego Rymarczyka, Wielkopolską i Rejonową Organizacją Ligii Obrony Kraju, Stowarzyszeniem Żołnierzy i Pracowników Cywilnych 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 16. Jarocińskim Batalionem Budowy Lotnisk, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, Drużyną Tradycji im. 70 Pułku Piechoty i innymi organizacjami.

W pierwszym dniu uroczystości, które rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Zbawiciela, wzięli udział m.in. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, przedstawiciele władz samorządowych województwa i miasta oraz powiatu pleszewskiego, duchowieństwo, jak również liczna grupa mieszkańców Pleszewa, w tym młodzież z pleszewskich szkół. Do Pleszewa przyjechali także reprezentanci uczestników oraz kadry OHP z piętnastu Wojewódzkich Komend Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju oraz sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania.

Po zakończeniu mszy św., której przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej ks. Łukasz Buzun, złożono wiązanki kwiatów pod tablicą św. Jana Pawła II i udano się w asyście orkiestry wojskowej, wojskowej kompanii honorowej i pocztów sztandarowych na plac apelowy Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Tutaj odbyła się część oficjalna wraz z apelem pamięci, oddaniem salwy honorowej i przemarszem kompanii honorowej. Odczytano także postanowienie o pośmiertnym awansowaniu na stopień generała brygady płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza, który był m.in. dowódcą 70 pułku piechoty i dowódcą 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty biorącej udział w walkach nad Bzurą, i wyjątkowo zasłużonym dla Pleszewa obywatelem.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.
Druga od prawej Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg.

W południe rozpoczęła się w Centrum – mieszczącym się od lat w obiektach, w których przed II wojną światową stacjonował 70 pułk piechoty – sesja naukowa pn. „Młodzież w walce o odzyskanie niepodległości i jej udział w Powstaniu Wielkopolskim”. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego pleszewskich obchodów poseł na Sejm Tomasz Ławniczak, wygłosił wykład na temat wpływu Powstania Wielkopolskiego na odzyskanie niepodległości Polski i udziału w nim młodego pokolenia. Postaci działacza niepodległościowego w okresie międzywojennym, uczestnika Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, kapitana piechoty Wojska Polskiego Pawła Cymsa, jak również kapitana piechoty Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, powstańca wielkopolskiego, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej, Kawalera Orderu Virtuti Militari Franciszka Perla przedstawił Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. O patriotycznym wychowaniu młodzieży w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy mówił prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński z Uniwersytetu Opolskiego.

Po południu młodzież udała się na zawody sportowo-obronne na strzelnicę Bractwa Kurkowego w Pleszewie. Przeprowadzono także konkurs wiedzy historycznej pn. „O Niepodległość Rzeczypospolitej”. Nad uczestnikami, oprócz wychowawców, pieczę sprawowali bracia z pleszewskiego Bractwa Kurkowego oraz przedstawiciele Ligi Obrony Kraju.

W szranki zawodów strzeleckich na krytej elektronicznej strzelnicy Bractwa Kurkowego oraz strzelnicy na poligonie „Karczemka” stanęły 4-osobowe zespoły składające się z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców, nad którymi opiekę sprawowali wychowawcy. Uczestnicy zostali zapoznani ze ścisłymi zasadami bezpieczeństwa, działaniem karabinu kbks i karabinu wiatrówkowego, bo tego typu broń przygotowano na zawody.

Na elektronicznej strzelnicy zawodnicy musieli m.in. z karabinu kbks oddać na stojąco z podpórką strzał z odległości 50 m, a także strzelić z karabinu wiatrówkowego z odległości 10 m. Zdaniem koordynatora zawodów z ramienia Ligi Obrony Kraju Jacka Przepierskiego, poziom przygotowania zawodników był wysoki, przy czym należy pamiętać, że to młodzież, która na co dzień nie ma do czynienia ze strzelectwem. Najlepsi w strzelaniu z kbks okazali się uczestnicy z Centrum w Pleszewie, drugie miejsce należało do Małopolskiej Komendy, a trzecie – Mazowieckiej. W strzelaniu z wiatrówki na strzelnicy laur zwycięzcy zdobyła Wielkopolska Komenda, za zespołem z Wielkopolski znalazła się drużyna z Lubelskiej Komendy, a na trzecim miejscu – z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Z kolei na poligonie czekał na młodzież sztafetowy marszobieg bojowy. Każdy uczestnik rozpoczynał bieg z linii startowej, a pokonując całą trasę wracał na linię mety przekazując broń pozostałym członkom zespołu. Do przebiegnięcia z kbks Brno 1 z pasem nośnym był odcinek o długości 500 m, a potem należało pokonać trzy płotki na odcinku 10 m, pokonać pod siatką zawieszoną na wysokości pół metra 5-metrowy odcinek i przenieść ważącą 3 kg drewnianą skrzynkę. Był też rzut granatem do celu na odległość 15 m.

W generalnej klasyfikacji drużynowej całości zawodów, czyli w sześciu konkurencjach, na poligonie triumfowała drużyna z Małopolskiej WK OHP, za nią uplasował się zespół z ECKiW w Roskoszy, a na trzecim stopniu podium stanęli uczestnicy z CKiW w Tarnowie. Czwarte miejsce zajęło CKiW w Szczawnicy/Jabłonce, piąte – CKiW w Pleszewie, szóste – Świętokrzyska WK.

Test wiedzy historycznej na temat 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości podopieczni wszystkich jednostek OHP rozwiązywali już pierwszego dnia obchodów, czyli 5 czerwca. Wzięło w nim udział ponad stu uczestników z piętnastu Wojewódzkich Komend i sześciu Centrów Kształcenia i Wychowania OHP z całego kraju. Młodzież bardzo dobrze poradziła sobie z udzieleniem odpowiedzi na 20 pytań, z których część dotyczyła Powstania Wielkopolskiego, a część odzyskania niepodległości. Zwyciężyła uczestniczka z Małopolskiej WK.

Ceremonia zakończenia obchodów miała charakter uroczystego apelu, podczas którego dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie oraz zaproszeni goście przybliżyli zebranym tematykę 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100 rocznicy odzyskania niepodległości, przybliżając przede wszystkim postacie lokalnych bohaterów i postaci historycznych. Potem był czas na złożenie podziękowań wszystkim uczestnikom i opiekunom oraz podsumowanie spartakiady sportowej i testu wiedzy. Najlepszym uczestnikom zawodów wręczono puchary, medale i dyplomy. Były też cenne nagrody, m.in. rowery i tablety.

Całej imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu i uzbrojenia Wojska Polskiego prezentowana na placu apelowym Centrum Kształcenia i Wychowania, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników święta.

 

 

Zdjęcia:
Piotr Fehler
Marcin Koclejda CKiW w Oleśnicy
Maciej Bechta ECKiW w Roskoszy

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej do uczestników uroczystości w Pleszewie.

Szanowny Panie Komendancie ,

na ręce Pana Komendanta składam podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu obchodów za zaproszenie na uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z przykrością informuję, że zaplanowane już na ten dzień obowiązki nie pozwolą mi niestety na wzięcie w nich udziału.

Powstanie wielkopolskie zalicza się do chlubnych tradycji walk o narodowe wyzwolenie. Jest jednym z niewielu zwycięskich polskich zrywów powstańczych. Ten zbrojny, zakończony sukcesem wielkopolskich Powstańców czyn, przyczynił się do zmiany przebiegu zachodniej granicy i wcielenia Wielkopolski do odradzającego się Państwa Polskiego.

Pamięć o wydarzeniach tamtego okresu to obowiązek kolejnych pokoleń, które w ten sposób składają hołd bohaterom i upamiętniają ważne, doniosłe epizody naszych niepodległościowych dążeń, zapisane na kartach historii.

Jestem przekonana, że odbywające się w tym roku w różnych miastach w całej Polsce obchody 1OO-lecia Odzyskania Niepodległości są okazją nie tylko do patriotycznej majówki, ale także do refleksji nad naszą przeszłością oraz obowiązkami, jakie mamy tu i teraz wobec naszej wspólnej Ojczyzny.

Z poważaniem
Elżbieta Rafalska

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości