Pierwsze porady

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym (Dolnośląska WK OHP) przeprowadził 8 i 9 września porady zawodowe dla uczniów klas ponadgimnazjalnych tamtejszego Zespołu Szkół Zawodowych.

Tym razem tematem spotkań było poznawanie swoich mocnych i słabych stron oraz autoprezentacja. Udział w zajęciach miał za zadanie przygotować uczestników do aktywnego i efektywnego wkroczenia na współczesny rynek pracy.

Poprzez realizowane zagadnienia młodzież poznała tajniki skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To bardzo waży element na drodze do zatrudnienia, ale nie tylko, umiejętność prezentowania siebie jest w życiu codziennym niezmiernie ważna i istotna zarówno w życiu zawodowym, jak i w edukacji.