O działalności Państwowej Inspekcji Pracy

Przedstawiciele Podkarpackiej WK OHP uczestniczyli w konferencji poświęconej działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 100-lecie Niepodległości Państwa Polskiego.

Celem konferencji, której organizatorem był Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek było przedstawienie bilansu działalności Państwowej Inspekcji Pracy na Podkarpaciu. Zaproszeni prelegenci dzielili się swoimi spostrzeżeniami i problemami lokalnego rynku pracy oraz proponowali rozwiązania, jakie można wprowadzić wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy.

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś przedstawił zakres współpracy Podkarpackiej Komendy OHP z Okręgową Inspekcją Pracy w Rzeszowie. Podkreślił wagę wspólnych działań tychże jednostek przy przygotowaniu podkarpackiej młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy. Przypomniał podpisane rok wcześniej porozumienie w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i OHP w zadaniach zapewniających skuteczną ochronę stosunku pracy oraz zdrowia młodzieży podejmującej zatrudnienie, a także przeciwdziałających jej marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W konferencji uczestniczyli także zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Trybus oraz pracownicy Podkarpackiej Komendy.