Obrady komisji

Prawie 700 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”, którego organizatorem jest Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolska Wojewódzka Komenda OHP przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

15 maja w Wadowicach zebrała się komisja konkursowa, w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, Dorota Słomska z Biura Edukacji Komendy Głównej OHP, grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Jerzy Kozak, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP Ewa Śnieg-Opałek.

Przy ocenie prac jury brało pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem konkursu. Młodzi artyści zaś kierowali się przesłaniem św. Jana Pawła II „Pomnażajcie talenty otrzymane od Boga. Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je z Bożą pomocą”. Laureaci najlepszych prac zostaną zaproszeni przez organizatorów na uroczystą galę finałową, która odbędzie się 20 czerwca w Wadowickim Centrum Kultury. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym. Informacje o laureatach zostaną także zamieszczone na stronach www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl.

Celem tegorocznej edycji konkursu było między innymi przypominanie i wskazywanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania świętego Jana Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy, a także uczczenie czterdziestej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, która przypada w dniu 16 października br.