Spotkanie w Mazowieckiej Komendzie OHP

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut odwiedził 14 maja Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP w Warszawie, gdzie spotkał się z Wojewódzkim Komendantem Wiesławem Leszko (na zdjęciu pierwszy z lewej) oraz jego zastępcą Jackiem Figlem (na zdjęciu pierwszy z prawej), jak również pozostałą kadrą.

Spotkanie komendantów było okazją do podjęcia dyskusji na temat podstawowych kierunków, priorytetów, zadań oraz głównych działań wynikających z krajowych dokumentów strategicznych, perspektyw rozwoju oraz wizji funkcjonowania OHP.

Podkreślono, że istotnym czynnikiem jest współpraca z partnerami lokalnymi, gdyż tylko zintegrowany system działań tworzących atmosferę wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk wspomaga wszechstronny rozwój osobowy uczestników. Umożliwia również stworzenie kompleksowych warunków do aktywizacji młodzieży i wyposażenia jej w podstawowe kompetencje społeczne.

W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na fakt, że mazowieckie OHP nieustannie doskonalą mechanizmy zapewnienia wysokiej jakości i efektywności pracy w poszczególnych jednostkach.