Wspierając niepełnosprawnych

„Niepełnosprawni na rynku pracy” to nazwa konferencji, którą zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze (Dolnośląska WK).

Zebrano się, aby wymienić doświadczenia w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, podjąć temat wsparcia psychologicznego dla nich oraz pogłębić współpracę między przedstawicielami instytucji zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie konferencji zaprezentowano projekty dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, przybliżono kwestie doradztwa zawodowego i coachingu oraz problemy prawne ich zatrudniania. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna (po prawej na zdjęciu otwiera konferencję, obok dyrektor jeleniogórskiego CEiPM Olga Jabłonko), Anna Daskalakis z Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych z Jeleniej Góry, Lech Karwowski z jeleniogórskiego Powiatowego Urzędu Pracy, Mirosław Kocuba z oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Jeleniej Górze, psycholog Destina Tyblewska-Kundzicz.