Goście z Niemiec

7 września w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP gościli przedstawiciele Jugendwerkstatt w Felsbergu Irena Kozłowska-Zutt i Ebby Zutt.

Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu od wielu lat współpracuje z Jugendwerkstatt w Felsbergu realizując projekty w ramach centralnego programu IdA (Integration durch Austausch), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w programie IDA  zwiększa szanse na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie poprzez międzynarodowe wymiany i praktyki zawodowe, a także do aktywizacji na rynku pracy.

W spotkaniu wzięli udział Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy Michał Tadeusz Comba oraz jego zastępca Ewa Krupska, Ewa Kalińska  z CEiPM w Kaliszu oraz wychowawca HP w Kaliszu Marek Papiewski. Wspólnie omówiono zakres podjętych działań, cele dalszej współpracy oraz kwestie organizacyjne i merytoryczne planowanych wspólnych przedsięwzięć.

Projekt który będzie realizowany z Jugendwerkstatt został zainicjowany przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę oraz jej kaliskie jednostki: Hufiec Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

 


Na zdjęciu od lewej: specjalista ds. programów w kaliskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ewa Kalińska, wychowawca z Hufca Pracy w Kaliszu Marek Papiewski, specjalista ds. programów w Wielkopolskiej WK OHP Anna Dziurdzia, główna księgowa Barbara Siwiak, Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba, Koordynator Programu IdA Ebby Zutt, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Ewa Krupska i Irena Kozłowska-Zutt także Koordynator Pogramu IdA.