Polkowice: Nowi uczniowie w Volkswagen Motor Polska

Uczestnicy hufca w Przemkowie (Dolnośląska WK) mają szansę na zdobycie nagrody Best Apprentice  Award koncernu Volkswagen, a także udział w programie „Wanderjahre” („Wędrowiec”), stwarzającym możliwość pracy przez rok w jednym z zakładów koncernu w Niemczech.

2 września w firmie Volkswagen Motor Polska znajdującej się w Polkowicach uroczyście powitano – w obecności rodziców, przedstawicieli Miasta i Gminy Chocianów oraz  Państwowej Inspekcji Pracy z Legnicy – nowych pracowników młodocianych, którzy pod patronatem Volkswagena rozpoczęli naukę w chocianowskim Zespole Szkół. Wcześniej przeszli nabór wstępny, podczas którego sprawdzono ich  umiejętności manualne, przeanalizowano wyniki w nauce oraz oceny z zachowania.

Goście zwiedzili fabrykę, gdzie produkuje się wysokoprężne silniki o najnowocześniejszej konstrukcji oraz przyjrzeli się pracy montera mechatronika, którego to zawodu młodzież będzie się uczyć przez trzy następne lata. Praktyki w Volkswagenie rozpoczną się od drugiego roku nauki. Po ukończeniu szkoły i pozytywnym zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe młodzi ludzie mogą liczyć na zatrudnienie w fabryce. Najlepsi mogą się ubiegać o nagrodę Best Apprentice  Award, jak również udział w programie „Wanderjahre”.

W zakładach będzie odbywać praktyki zawodowe 15 uczestników hufca w Przemkowie z grupy wychowawczej w Chocianowie.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Volkswagen Motor Polska