W OHP nauczą zawodu

Gazeta Krakowska Tarnowska, 18.08.2016


W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie trwa nabór uczniów na rozpoczynający się wkrótce rok szkolny. W placówce przy ul. Mościckiego możliwa jest nauka w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej o specjalnościach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, cieśla oraz cukiernik. Dodatkowo w OHP naukę można kontynuować w klasie II i III gimnazjum z przysposobieniem do pracy w zawodach, takich jak: ślusarz, kucharz, murarz, stolarz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

Centrum zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach. Gwarantujemy ponadto zajęcia praktyczne w naszych warsztatach szkoleniowych – podkreśla Maria Dudek z CKiW OHP w Tarnowie. Uczniowie, którzy zostaną przyjęci na kierunki prowadzone przez OHP, będą mieć status pracowników młodocianych. Dzięki temu otrzymają wynagrodzenie, a lata spędzone na nauce zawodu zostaną im wliczone do stażu pracy. Tarnowskie Centrum zapewnia swoim uczniom również wiele zajęć pozalekcyjnych. – Młodzież ma możliwość rozwijania zainteresowań w zespole tanecznym i na zajęciach plastycznych oraz teatralnych. Oferujemy ponadto udział w zajęciach sportowych. Posiadamy własną siłownię, a uczniowie mogą korzystać też z bezpłatnego basenu – mówi Maria Dudek.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać pod nr. tel. 14 62172 35.

Autor: Robert Gąsiorek